Místní knihovna Ochoz u Brna
Naposledy aktualizováno: 23.2.2018

Historie knihovny

   První zmínka o veřejné knihovně v obecní kronice je z roku 1932. Po několikaleté nečinnosti zahájila obecní knihovna půjčování knih 4. 12. 1932. Bylo v ní 101 svazků - z toho 82 zábavných a 19 poučných. Obec podporovala knihovnu částkou 250,-- Kč. Knihovníkem byl jmenován učitel, později ředitel školy František Strouhal. Knihovna byla v té době umístěna v kanceláři obecní radnice. Působila nepřetržite i za 2. světové války, kdy knihovník obstarával knihy nejen nákupem, ale i půjčováním souborů knih z okresní knihovny. 

   Dalším knihovníkem byl víc jak třicet let učitel František Šik. Za jeho působení byla knihovna přestěhována do větších prostor v přesálí kulturního domu - bývalé Orlovny a knihovní fond se rozšířil o značný počet svazků pro děti i dospělé. Zvýšil se i počet čtenářů, kteří knihovnu pravidelně navštěvovali.

  

 V roce 1982 převzala knihovnu Marie Prümmerová a od roku 1985 společně s Marií Petlachovou pracuje v knihovně do současnosti. Za jejich působení se knihovna několikrát stěhovala podle potřeb obce. Nejprve do předsálí Sokolovny, pak byla na delší čas umístěna v budově základní školy.  

 Prostory v základní škole

  

Konečně v únoru roku 2008 se knihovna vrátila do místa svých začátku - bývalé radnice - nyní obecního úřadu. Je umístěna ve dvou místnostech, má samostatné dětské oddělení, které je vybaveno novými regály a sedačkami, a oddělení pro dospělé. V březnu téhož roku byl také zprovozněn veřejný internet, který je čtenářům přístupný zdarma.
Nové prostory na obecním úřadě

   
   

   Organizačně spadala místní knihovna od roku 1961 pod Okresní knihovnu Brno-venkov v Židlochovicích a po roce 1990 se stala její pobočkou. 

Od roku 2003 je zřizovatelm knihovny obec Ochoz u Brna. Z prostředků obce jsou nakupovány nové knihy, další nové knihy do knihovny dodává Městská knihovna Kuřim, která je knihovnou pověřenou poskytováním odborných knihovnických služeb pro knihovny v regionu. Díky obci i podpoře regionální knihovny je v naší knihovny k zapůjčení velké množství nových knih.